PREMUDRIST

PREMUDRIST: CHRISTELIJK ONDERWIJS IN DUBNO

Sinds 2017 steunen we christelijke school ‘Premudrist’ in Dubno, zo’n 400 km ten westen van Kiev. We kennen de mensen uit Dubno door de zomerkampen die we eerder met hen organiseerden. Deze school is in september 2016 gestart met 2 groepen 3 en 2 kleutergroepen.

Inmiddels heeft men een nieuw gebouw betrokken en groeit de school verder door tot een christelijk centrum voor de regio. Regelmatig bezoeken we de school en geven we er ook lessen. De naam van de school ‘Premudrist’ betekent ’wijsheid’ en is gekozen naar aanleiding van Spreuken 4 vers 5: Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand. De leerkrachten zijn gemotiveerd en belijdend christen, verbonden aan lokale bijbelgetrouwe kerken.

De kinderen op school komen ook uit niet-christelijke gezinnen. Uit de groei van de school blijkt het enorme vertrouwen van de ouders. De visie van deze school is duidelijk weergegeven: Bijbels onderwijs en lessen vanuit Bijbelse waarden. Tijdens de huidige oorlog is Premudrist een oase voor de schoolkinderen en vluchtelingen kinderen. Zij vinden daar een zinvolle dag vulling, goed voedsel en ervaren daar de Liefde van de Heer.

De school heeft ook een website: www.premudrist.com.