Praktische hulp waar het nu het hardste nodig is!

De nood is groot in het door oorlog getroffen Oekraïne. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen richting het westen van het land. Vluchtelingen zoeken onderdak; voedsel en benzine worden schaarser en het is nog winter dus ook de kachel moet branden.

www.hulpvooroekraine.nl helpt lokale initiatieven te ontplooien om mensen te voorzien in de eerste noden. We doen dit door het inzamelen van geld en goederen en het organiseren van hulptransporten naar West-Oekraïne.

Wat is er nodig? Allereerst gebed. Gebed voor de slachtoffers en de leiders van onze wereld. Ook praktisch is er veel nodig. Check hieronder hoe je kunt helpen!

Stichting Oekroe wil vanuit het Evangelie hulp en hoop bieden aan jeugd in Oost-Europa

Breaking news

24 februari 2022 - Vanmorgen om 04.00 uur gebeurde waar we al een tijdje voor vreesden, maar waarvan we hoopten, dat het nooit zou gebeuren. Maar, helaas, het is wel gebeurd! Rusland viel Oekraïne binnen met een militaire overmacht. Eerst zijn strategische plekken gebombardeerd en daarna rolden de tanks het land in en zijn er inmiddels bij verschillende plaatsen parachutisten geland.

Met meerdere vrienden in Oekraïne van Stichting Oekroe, hebben we vandaag contact. Drama, te over. Overigens stuurde een van hen ons het verzoek om te bidden voor Oekraïne maar tegelijk te bidden voor ons eigen land en bovenal voor de echte vrede in ons hart. Vrijdagavond 25 februari wordt er 's avonds om 19.00 uur een bidstond voor Oekraïne gehouden in de Grote Kerk in Rijnsburg. Hartelijk welkom!