Handen Wapperen

Veel kinderen in Oekraïne leven in zeer slechte omstandigheden. Mede ten gevolge van de armoede zijn veel ouders aan de drank waardoor gebroken gezinnen eerder regel dan uitzondering zijn. De kinderen zijn hiervan vaak de dupe. Om hier enige verlichting in te brengen is ‘Handen Wapperen’ regelmatig actief in Oekraïne.

Handen Wapperen verleent sinds 2007 jaarlijks praktische hulp in Oekraïne waarbij wordt samengewerkt met plaatselijke instanties die de helft van de kosten bijdragen. Na een oriëntatiereis in het najaar selecteert de Stichting Oekroe het project c.q. de projecten die het daarop volgende voorjaar in uitvoering worden genomen. Daarbij zijn de relatie van een project met kinderen/jongeren en projectomvang de belangrijkste criteria. Nadat bekend is welk(e) project(en) wordt uitgevoerd is er intensief contact met de Oekraïense partner om e.e.a. voor te bereiden (zoals bouwtekeningen, selectie Oekraïense aannemer, financiering Oekraïens deel, huisvesting Nederlandse vrijwilligers, etc). Inmiddels is zijn door Handen Wapperen enkele kleine weeshuizen gerealiseerd c.q. uitgebreid, een aantal scholen opgeknapt, gebouwen omgebouwd tot crèche en enkele kleine afgelegen klinieken gerenoveerd.

Hopelijk is de vrede in Oekraïne in 2024 weer teruggekeerd, zodat we dan met de Handen Wapperaars er weer heen kunnen, om samen met Oekraïners gebouwen voor de jeugd op te knappen. Door de oorlog is die noodzaak nog veel groter dan voorheen.