ANBI

Naam instelling

Stichting Oekroe

RSIN Fiscaal nummer

8160.92.746

Postadres

Westerpark 150, 2231 DM Rijnsburg

Doelstelling

Het verstrekken van materiële en immateriële steun aan minderbedeelde- en sociaal zwakkere kinderen en jongeren in het buitenland in het algemeen en Oost-Europa in het bijzonder;
Het bevorderen en onderhouden van contacten tussen kinderen en jongeren in Nederland en kinderen en jongeren in het buitenland in het algemeen en in Oost-Europa in het bijzonder.

Wat Stichting Oekroe doet

Stichting Oekroe organiseert kinder/jeugdkampen, werkvakanties, Handen Wapperen (opknappen gebouwen t.b.v. jongeren/jeugd) en geeft ondersteuning bij medische, psychische en sociale hulp aan kinderen/jongeren in Oost–Europa.

Hoe Stichting Oekroe aan geld komt

Geld komt binnen door giften van bedrijven, particulieren, kerken en collectes bij bijv. voetbalwedstrijden. Daarnaast zorgen de deelnemers aan de activiteiten van Stichting Oekroe voor gelden. Overigens betalen de Nederlandse deelnemers hun eigen kosten zelf.

Beheer van het vermogen

Het geld van Stichting Oekroe staat op bankrekeningen en wordt door het bestuur van Stichting Oekroe beheerd.

Besteding vermogen

Het vermogen van Stichting Oekroe wordt besteed aan voornoemde activiteiten. Alles na overleg in het bestuur van de Stichting Oekroe.

Namen bestuurders

J. de Mooij, Voorzitter & penningmeester
A. den Butter, secretaris
D.A. van Egmond
J. Verduijn

Beloningsbeleid

Stichting Oekroe draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Door vrijwilligers en door bestuursleden gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. De vrijwilligers kunnen recht laten gelden op de door de Belastingdienst toegestane vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten

Handen Wapperen 2020
10 Vrijwilligers zouden van 18 t/m 29 mei in Oekraïne aan de slag gaan, samen met Oekraïners. In Svaytets, bij Ternopil, zou een kinderopvang annex kinderopvang uitgebreid worden. Helaas hebben we dit project in maart 2020 vanwege de corona pandemie moeten afblazen.

Kinderkampen Oekraïne 2020
Er zouden ook 3 kampen gehouden worden met in totaal ca 200 kinderen verdeeld over 3 locaties: te weten: Lavki (bij Mukacevo), Klynovits (ca 10 km vanaf Mukacevo) en Huta, Dichtbij Pereczin (ca 60 km van Mukacevo).
Helaas moesten ook de kampen vanwege de corona pandemie afgeblazen worden.

Diverse ondersteuningen in 2020

  • Aanleg CV Inspiration Centre Shepetivka, Zigeuner- en straatkinderen
  • Voedselhulp zigeunergezinnen
  • Ondersteuning jeugdhonk pastor Viorel Sintoiu, Roemenië

Ondersteuning Medisch
Voor meerdere kinderen en jongeren is een financiële bijdrage gegeven om de medische behandeling te mogelijk te maken.

Jaarcijfers

Download hier de jaarrekening 2020 en de balans per 31 december 2020
aantal keren gedownload: 110