Kaart van Oekraïne met alle Oekroe kamp- en projectlokaties. Achter elk Oekroe logo zit informatie! Dus klik op een logo! Je kunt ook een object vanuit de lucht bekijken door 'satelliet' te kiezen het object in het midden van het venster te houden terwijl je inzooomt. Het in rood aangegeven gebied waar wordt gevochten bevindt zich op ca 1200 km van de kamplokaties in het westen van Transkarpatië (groene gebied) in het westen van het land. Handen Wapperen werkt tot nog toe in het gebied binnen de blauwe cirkel.