Stichting Strengthening Communities

De Oekraiense Stichting Strengthening Communities heeft als doelstelling om de meest kwestbare groepen van de (lokale) samenleving te ondersteunen op het gebied van onderwijs, godsdienstig leven, gezondheid, cultuur, sport en sociale evenementen. De samenwerking met Stichting Oekroe startte in 2010. In maart 2011 heeft de Stichting Oekroe een overeenkomst ondertekend met de Stichting Strengthening Communities om gezamenlijk een programma te implementeren m.b.t. het welzijn van kinderen.

Website: www.mitsna-gromada.org.ua

Stichting Werkgroep De Ruijter

Al meer dan 25 jaar zorgt de Rijnsburgse stichting Werkgroep de Ruyter voor hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste 10 jaar concentreert de hulp zich voornamelijk op de Oekraïne. Regelmatig worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd met eerste levensbehoeften zoals kleding en voedsel maar ook bijvoorbeeld schoolartikelen. Veel hiervan wordt ingezameld onder de bevolking van Rijnsburg.

Website: www.werkgroepderuyter.nl

Stichting Hands & Feet 2.0

De Stichting Hands & Feet is een initiatief van Frank & Ellen van Delft en Joost & Renate Mens die eerder alle vier meerdere keren deelnamen aan Kamp Oekraine. Via de zomerkampen van de Stichting Oekroe leerden zij de nood in Oekraine kennen. Dat is ook waarom Hands & Feet oorspronkelijk onder de Stchting Oekroe ressorteerde. Op 5 april 2013 werd de Stichting Hands & Feet opgericht die zich ten doel stelt om een brug te slaan tussen arm en rijk.

Website: www.handsnfeet.nl

Stichting Armenhelp

De Oekraiense Stichting Armenhulp van ds. Sándor Kóvacs treedt op als intermediair tussen hulpvragers in Oekraine en hulpverlenende organisaties in Nederland. De diakonale medewerkers van de stichting spreken zowel Oekraiens als Nederlands. In verschillende delen van Oekraine heeft de stichting contact met regionale overheden en met het management van grote bedrijven. Binnen Transkarpatië heeft de stichting zich ontfermd over enkele honderden zeer arme gezinnen. Stichting Oekroe werkt nauw samen met de Stichting Armenhelp.

Website: www.armenhelp.nl/

Stichting Hulp Oost-Europa

Deze stichting is reeds vanaf 1983 actief in Oost-Europa. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie rond 1990 hoeft Stichting HOE niet langer anoniem te opereren. Het invoeren van Bijbels en christelijke lectuur is in de meeste landen geen probleem meer, terwijl hulp bij de opbouw en toerusting van gemeenten meer dan welkom is. Materiële hulp in velerlei vorm is dringend nodig. Het doel van stichting Hulp Oost-Europa is het verlenen van geestelijke en matereriële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Het kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan' in Nagydobrony is door deze stichting opgezet. Het tehuis wordt vrijwel elk jaar bezocht door de Nederlandse deelnemers aan Kamp Oekraïne, terwijl tijdens orientatiereizen hier incidenteel wordt overnacht.

Website: www.hulpoosteuropa.nl