Stichting Strengthening Communities

De Oekraiense Stichting Strengthening Communities heeft als doelstelling om de meest kwestbare groepen van de (lokale) samenleving te ondersteunen op het gebied van onderwijs, godsdienstig leven, gezondheid, cultuur, sport en sociale evenementen. De samenwerking met Stichting Oekroe startte in 2010. In maart 2011 heeft de Stichting Oekroe een overeenkomst ondertekend met de Stichting Strengthening Communities om gezamenlijk een programma te implementeren m.b.t. het welzijn van kinderen.

Website: www.mitsna-gromada.org.ua

Stichting Werkgroep De Ruijter

Al meer dan 25 jaar zorgt de Rijnsburgse stichting Werkgroep de Ruyter voor hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste 10 jaar concentreert de hulp zich voornamelijk op de Oekraïne. Regelmatig worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd met eerste levensbehoeften zoals kleding en voedsel maar ook bijvoorbeeld schoolartikelen. Veel hiervan wordt ingezameld onder de bevolking van Rijnsburg.

Website: www.werkgroepderuyter.nl

Stichting Hulp Oost-Europa

Deze stichting is reeds vanaf 1983 actief in Oost-Europa. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie rond 1990 hoeft Stichting HOE niet langer anoniem te opereren. Het invoeren van Bijbels en christelijke lectuur is in de meeste landen geen probleem meer, terwijl hulp bij de opbouw en toerusting van gemeenten meer dan welkom is. Materiële hulp in velerlei vorm is dringend nodig. Het doel van stichting Hulp Oost-Europa is het verlenen van geestelijke en matereriële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Het kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan' in Nagydobrony is door deze stichting opgezet. Het tehuis wordt vrijwel elk jaar bezocht door de Nederlandse deelnemers aan Kamp Oekraïne, terwijl tijdens orientatiereizen hier incidenteel wordt overnacht.

Website: www.hulpoosteuropa.nl