Onderstaande tekst is geschreven door de directeur van de 'Barmhartige Samaritaan' en is vertaald uit het Engels. De Hongaarse website, waarop deze tekst aanvankelijk stond, is niet meer in de lucht.

Midden tachtiger jaren leverde de Nederlandse hulporganisatie Stichting Hulp Oost-Europa grote hoeveelheden hulpgoederen aan veel Oekraïense staatsweeshuizen. Deze hulp bereikte echter nooit de weeskinderen. Toen de stichting zich dit realiseerde en mede gelet op de slechte omstandigheden in die tijd binnen de Oekraïense weeshuizen, zoals het ontbreken van de meest basale hygiëne, onverschilligheid richting de kinderen, de conditie van de lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen en de slechte staat waarin de gebouwen verkeerde alsmede het gebrek aan verbeteringen, besloot de stichting tot het opzetten van een christelijk kinderhuis dat model zou kunnen staan voor geheel het land. Rond de tijd dat de Sovjet-Unie uiteenviel begonnen de Stichting Hulp Oost-Europa, het Weeshuis der Hervormden (Lindenhof) en andere hulporganisaties met de realisatie van dit doel. Na een bouwperiode van 2 jaar werd in maart 1995 het nieuwe gebouw van 45 bij 45 meter geopend. Op 1 december 1995 werd het kinderhuis overgedragen aan de Hervormde kerk van Transkarpatië.

Vanaf het begin hebben wij gestreefd naar zelfvoorzienigheid door middel van het opzetten van een eigen boerderij. Aanvankelijk waren de ondersteunende fondsen voldoende voor het realiseren van zaken. Wat voor gebouw er ook nodig was, het kon worden gebouwd van de winst. In de loop der tijd echter was dit niet langer mogelijk tengevolge van de voortdurend stijgende lonen en prijzen in combinatie met het achterblijven van de ondersteunende fondsen. We waren daardoor niet in staat om het project te voltooien. Daarnaast stelt de jaarlijkse steun ons niet eens in staat om het geringe loon van de kinderverzorgsters ten volle uit te betalen. Tengevolge hiervan werken de kinderverzorgers gedeeltelijk op vrijwillige basis. We trachten het te geringe loon te compenseren door vergoeding in natura (voedsel). Bovendien zijn we genoodzaakt om concessies te doen op het gebied van het aantal vakantiedagen. Voor gas en elektriciteit moeten wij het zakelijk tarief betalen. Het is niet mogelijk om gasverwarming te realiseren simpelweg omdat het te duur is. De Oekraïense overheid heeft tot nog toe geen hulp geboden dat enige naam mag hebben. Het kinderhuis ligt op een terrein van bijna 10 hectare. Hier vindt u het hoofdgebouw en een groot bijgebouw, dat iedereen het "nieuwe gebouw" noemt. Op het terrein zijn ook een koeienstal, paardenstal, een varkensschuur, diverse andere agrarische gebouwen, garages, de workshop en opslagruimtes. Er zijn 7 ‘poly tunnels’ (d.w.z. polyethyleen kassen) met een oppervlakte van circa 2500 vierkante meter. Uit het voorgaande kan worden afgeleid hoezeer wij afhankelijk zijn van onze boerderij, die wij zelf hebben opgezet mede op basis van giften uit het buitenland. Op de velden en in politunnels kweken we onder andere wortelen, peterselie, koolraap, aardappelen, radijs, bloemkool, erwten, bonen, tomaten, paprika, rode bieten, kool, enz. Met deze groenten kunnen we ook andere instellingen ondersteunen. Wij hebben onze eigen bijenkasten waarmee we honing winnen voor onze kinderen. Onze runderen en varkens vormen de basis voor vlees en zuivel: melk, zure room en kwark. In totaal verbouwen we ongeveer 50 hectare graan: spelt, harde tarwe en andere maaltarwe, wat het hele jaar voeding voor de dieren oplevert. Helaas is het graan meestal niet geschikt als broodmeel. Onze bakkerij produceert dagelijks brood, broodjes en circa 15 andere bakkerijproducten. De bakkerij werd opgericht met donaties uit Nederland en de Verenigde Staten en is in productie sinds december 2004.

De voor de landbouw benodigde werktuigen zijn deels vanuit eigen middelen en deels met donaties gefinancierd. Op die basis hebben een machinepark gerealiseerd bestaande uit verschillende tractoren. Sinds 1999 hebben we een maaidorser en in 2006 gaf de Amerikaanse stichting SARA ons een gloednieuwe trekker.

De kinderen kunnen deelnemen aan het verzorgen van de dieren en helpen met het werk in de landbouw, zodat ze ervaren wat voor soort werk er nodig is voordat het voedsel de tabel bereikt. Ons doel bij het opvoeden van de kinderen is dat zij nuttige leden van de gemeenschap zullen worden. Voor gehandicapte kinderen, die niet in staat zijn het huis te verlaten, zoeken we passende activiteiten zodat zij zichzelf niet overbodig voelen. Jongedames die verder willen studeren worden ruimhartig ondersteund om de doelen die zij zichzelf stellen te bereiken.

Onze kindertehuis onderhoudt zeer goede relaties met de staatsweeshuizen, scholen, kinderziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en met instellingen voor blinden en doven. De gewassen die we kweken en de humanitaire hulp die we ontvangen delen naar vermogen met de eerdergenoemde en andere instellingen.

We accepteren kinderen vanaf 2 tot en met 12 jaar oud, maar alleen meisjes. Bij de acceptatie houden we geen rekening met zaken als geloof of etnische achtergrond. Alleen hun behoefte aan hulp is bepalend: bijvoorbeeld moeilijke sociale omgeving, of degenen die ernstig fysiek of psychisch gehandicapt zijn, wezen, kinderen uit een ‘één-oudergezin’ of kinderen in situaties waarin ze gevaar lopen. 32 van onze kinderen zijn door hun ouders verlaten. Vanuit staatsweeshuizen kwamen 3- en 4 jarige kinderen bij ons met allerlei medische problemen, elk van hen had de diagnose geestelijk en lichamelijk gehandicapt en niet in staat om te praten. God’s genade, liefde en zorg kan wonderen bewerkstelligen aangezien bijna alle deze kinderen nu kunnen praten. Op dit moment bezoeken 33 van de 73 kinderen die in ons tehuis wonen de school in het dorp - en niet met slechte resultaten. Vijf van onze kinderen zitten nu in de eerste of tweede klas van het Hervormde lyceum in Nagydobrony. Onder de basisschool leerlingen zijn er 5 die naar de muziek school gaan. Binnen het kindertehuis zelf is er een speciale klas die wordt bezocht door 16 kinderen. 17 kinderen gaan niet naar school. 2 kinderen hebben hun school afgerond en hebben werk, één als keukenhulp en de andere als secretaresse in het tehuis.

Het tehuis is niet een gesloten instelling zoals de staatsweeshuizen. De kinderen die geestelijk en lichamelijk in staat zijn om naar school te gaan, gaan zelfstandig naar Nagydobrony High School op zo’n 1000 meter afstand van het tehuis. De oudere kinderen gaan naar de kerk en nemen ook deel aan andere activiteiten. Onze kinderen kennen de mensen die in het dorp wonen, zij zien de bloemen, de bomen en de dieren die bij de huizen horen. Ze leren de verkeersregels, zij kennen de omgeving, ze ontmoeten vrienden en op die wijze wordt het eenvoudiger om later hun weg te vinden in hun leven. Bovendien kunnen we zeggen dat de kinderen hier zo lang kunnen blijven als nodig is, zonodig hun gehele leven.

Leden van de plaatselijke en naburige kerkgemeenschappen kunnen om de week van zaterdag 12.00 uur tot zondagmiddag “hun kinderen” mee naar huis nemen. Dit geldt alleen voor personen die moreel daartoe geschikt zijn. Onze insteek hierbij is dat deze familiebezoeken de kinderen een goed beeld geven van het christelijke gezinsleven. Dit is iets wat ze in een staatsinstelling nooit kunnen ervaren.

De kinderen zijn verdeeld in 9 groepen. Bij het opzetten van deze groepen houden we rekening met leeftijd, persoonlijkheid en hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. In elke groep zijn er 6 – 8 kinderen. Elke kamer heeft z’n eigen badkamer, terwijl de gehandicapten over een speciaal ingerichte badkamer kunnen beschikken. Er wordt binnen het tehuis onderwijs gegeven aan degenen die lichamelijk niet in staat zijn om nar school te gaan of aan kinderen met een geestelijke beperking. In de tuin is een bloemenveldje (60 bij 10 meter) voor de kinderen. Zelfs de kinderen die in een rolstoel zitten kunnen hier genieten van tuinieren. In het tehuis is een computerkamer met toegang tot internet, een behandelkamer, een studiekamer en een oefenkeuken.

De kinderen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van speelvoorzieningen in de open lucht die zijn aangepast aan elke leeftijdsgroep. Er zijn drie kleinere speelgebieden, een voetbalveld een zwembad met een diameter van 7.5 meter en er is een mogelijkheid om paard te rijden. Er is ook een visvijver waarin je met een boot kunt varen. Elk kind dat kan fietsen beschikt over een eigen fiets. Onze kinderen gaan vaak naar nabij gelegen bossen en organiseren verschillende uitjes gedurende de vakanties. We bezoeken bekende locaties en dorpen van Transcarpatia. Soms bezoeken we nabij geleden steden zodat de kinderen ook kennis kunnen maken met het stadsleven.

Deze veelheid aan zaken zou voor ons onmogelijk zijn als God het niet in het hart zou leggen van onze buitenlandse vrienden om ons te helpen.