Sandra woont in een klein dorpje bij Berehove. Zij komt uit een gezin van in totaal 3 kinderen. De vader en moeder zijn gescheiden. Er is bij haar in 2009 (zij was toen 16 jaar) lymfklierkanker geconstateerd. In het ziekenhuis in Uzgoroth heeft men haar een chemokuur voorgeschreven. De moeder heeft niet de financiële middelen om dit te betalen. Vanuit het dorp is een kleine bijdrage geleverd en via Stichting Oekroe is tot en met 2014 een bijdrage geleverd om de medicijnen voor haar te betalen. Zij staat op dit moment nog steeds onder controle van het ziekenhuis en maakt het gezien haar ziekte redelijk.