Tijdens de zomer van 2008 is een toiletgebouwtje gebouwd tussen twee bestaande vleugels van een basisschool te Lavki. De kinderen kunnen hierdoor eindelijk fatsoenlijk naar het toilet. Voorheen werd een latrine gebruikt. Door allerlei typische Oekraiense omstandigheden konden de kinderen deze nieuwe facilitieit pas eind 2009 in gebruik nemen. Op de video zingen de jongste kinderen als dank een lied. Op velerlei verzoek zijn hier foto’s te vinden van de oude en de nieuwe situatie.

Daarnaast is in 2008 het dak van een woning van een invalide weduwe vervangen dat door brand was verwoest (noodhulp). Deze vrouw was niet verzekerd tegen brand en beschikte niet over eigen middelen om zelf de reparatie te bekostigen. Handen Wapperen heeft het dak weer waterdicht gemaakt.