In 2007 is de begane grond van een polikliniek in Gulsk omgebouwd tot twee wooneenheden ten behoeve van de opvang van pleegkinderen. Hier wonen nu twee pleeggezinnen met elk 9 - 10 kinderen. De kinderen konden vanwege dramatische omstandigheden niet langer bij hun ouders wonen.

Oekroe kon gelukkig tevens het zodanig regelen dat de te selecteren pleegouders een christelijke achtergrond zouden hebben. De kinderen die hier nu wonen mogen dan ook een christelijke opvoeding ontvangen. Sinds dit pleeghuis in gebruik is genomen worden de ouders en kinderen elke maand mede namens de stichting Oekroe bezocht. Gedurende periode 2012 - 2015 zijn de kinderen uit dit tehuis op kamp geweest met de Stichting Oekroe.