PREMUDRIST: CHRISTELIJK ONDERWIJS IN DUBNO

In de periode van 2011-2013 zijn er door Stichting Oekroe een drietal kinderkampen gehouden met een groep enthousiaste mensen uit Dubno , een stad zo’n 400 km ten westen van Kiev. Deze mensen hadden een droom om in hun stad een christelijke school te starten en zodoende uit te groeien tot een christelijk centrum voor de regio waarin zij wonen. Na heel wat stappen gezet te hebben, zijn ze in september 2016 gestart met twee eerste groepen. Op dit moment zijn ze het tweede jaar ingegaan met 43 kinderen in 4 klassen. Er is ook een kleuterschool waar zo’n 30 kinderen les krijgen.

Sinds de kinderkampen is er contact gehouden. De school is sindsdien een aantal malen bezocht. Tijdens deze bezoeken viel op dat de zaken goed geregeld zijn. Het onderwijs en de leermiddelen worden op een professionele manier vormgegeven. De visie van deze school is duidelijk weergegeven: Bijbels onderwijs en lessen vanuit Bijbelse waarden. De naam van de school ‘Premudrist’ betekent ’wijsheid’ en is gekozen naar aanleiding van Spreuken 4:5. De leerkrachten zijn gemotiveerd en belijdend christen, verbonden aan lokale bijbelgetrouwe kerken. De kinderen op school komen ook uit niet-christelijke gezinnen. Tijdens de aanmelding op en groei van de school blijkt het enorme vertrouwen van de ouders.
Regelmatig worden er inspirerende bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook leerkrachten van andere (staats)scholen en uit andere steden worden uitgenodigd.

Op dit moment is de school gevestigd in een tijdelijke huisvesting. Er is een stuk land aangekocht waarop een nieuw gebouw moet verrijzen, zodat doorgroeien mogelijk wordt. De school ontvangt geen overheidssteun en is volledig op eigen middelen aangewezen. De school wordt door de achterban breed gedragen.

In samenwerking met basisschool De Akker uit Lisse zal er een actie gehouden worden voor deze school. De actie bestaat uit het bijdragen van financiële middelen voor onder andere de aankoop van tafels en stoelen, spullen voor de schooldokter, eetgerei voor in de keuken en eetzaal, uitrusting voor de sportzaal, ontwikkelingsmateriaal, handboeken en handleidingen, educatieve methodische literatuur, een schoolbus en allerhande andere middelen die voor de school nodig zijn.

De actie op De Akker Lisse heeft het geweldige bedrag van € 16.000,- opgebracht! Alle gevers, hartelijk dank !

De school heeft ook een website: www.premudrist.com.

Het rekeningnummer voor deze actie is NL28 RABO 0323 4186 00 t.n.v. Stichting Oekroe Actie.