PREMUDRIST: CHRISTELIJK ONDERWIJS IN DUBNO

In de periode van 2011-2013 zijn er door Stichting Oekroe een drietal kinderkampen georganiseerd met een groep enthousiaste mensen uit Dubno, een stad zo’n 400 km ten westen van Kiev in de Oblast Rivne. Deze mensen hadden een droom om in hun stad een christelijke school te starten en zodoende uit te groeien tot een christelijk centrum voor de regio. Na heel wat stappen gezet te hebben, is in september 2016 begonnen met twee eerste groepen. Op dit moment is krijgen 80 kinderen les en is men bezig met het derde cursusjaar. Er is ook een kleuterschool waar zo’n 38 kinderen les krijgen.

Sinds de kinderkampen is er contact gehouden. De school is sindsdien een aantal malen bezocht. Tijdens deze bezoeken viel op dat de zaken goed geregeld zijn. Het onderwijs en de leermiddelen worden op een professionele manier vormgegeven, alsmede de huisvesting en het schoolmeubilair. De visie van deze school is duidelijk weergegeven: Bijbels onderwijs en lessen vanuit Bijbelse waarden. De naam van de school ‘Premudrist’ betekent ’wijsheid’ en is gekozen naar aanleiding van Spreuken 4 vers 5: Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand.De leerkrachten zijn gemotiveerd en belijdend christen, verbonden aan lokale bijbelgetrouwe kerken. De kinderen op school komen ook uit niet-christelijke gezinnen. Uit de groei van de school blijkt het enorme vertrouwen van de ouders.

Regelmatig worden er op de school inspirerende bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook leerkrachten van andere scholen (meest staatsscholen) en uit andere steden worden uitgenodigd.

Op dit moment is de school nog gevestigd in een tijdelijke huisvesting. Er is een stuk land aangekocht waarop men is begonnen met de bouw van het nieuwe pand, zodat doorgroeien mogelijk wordt. De school ontvangt geen overheidssteun en is volledig op eigen middelen aangewezen. De school wordt door de achterban breed gedragen.

Acties

In november 2017 is er in samenwerking met basisschool De Akker uit Lisse een actie gehouden voor deze school. Deze actie heeft het geweldige bedrag van € 16.000,- opgebracht!

In september 2018 is er in samenwerking met de ds. G. Voetiusschool in Katwijk een actiemarkt gehouden. Deze actie heeft een prachtig bedrag van € 2300,- opgebracht.

Met de opbrengst van dit soort acties kunnen we de school verder helpen. Te denken valt aan middelen voor onder andere de aankoop van tafels en stoelen, spullen voor de schooldokter, eetgerei voor in de keuken en eetzaal, uitrusting voor het gymlokaal, ontwikkelingsmateriaal, handboeken en handleidingen, vervoer, opvang en allerhande andere schoolzaken.

De school heeft ook een website: www.premudrist.com.