De gezondheidszorg is in principe gratis in Oekraïne. Veel artsen vragen desondanks een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de benodigde medicijnen. De kwaliteit van de medische zorg in Oekraïne is onvergelijkbaar met wat we in Nederland als vanzelfsprekend beschouwen. Indien een kind te maken krijgt met grote medische problemen dan moet het vaak in Kiev worden behandeld, d.w.z. een treinreis van 700 km, terwijl de ouders of begeleiders veelal gedurende enkele weken in Kiev moeten verblijven. In sommige gevallen is het alternatief een behandeling in het oosten van Hongarije (EU) op een afstand van zo'n 100 km van huis. Omdat verreweg de meeste Oekraïners niet over een ziektekostenverzekering beschikken moeten dergelijke ingrepen volledig worden betaald.

Vanaf de oprichting in 2003 geeft Stichting Oekroe hulp aan kinderen en jongeren met levensbedreigende ziekten danwel aangeboren afwijkingen. Kinderen en jongeren die anders geen of onvoldoende hulp zouden krijgen en met hun ziekten/beperkingen zouden moeten doorleven en doortobben. Nooit makkelijk, zeker in een land als Oekraïne niet.

Voorbeelden van kinderen die zijn ondersteund

André geboren in oktober 2003 met aangeboren vergroeiingen aan armpjes en beentjes. Ten gevolge van deze vergroeiingen werden moeder en kind direct na de geboorte door de vader verlaten. Stichting Oekroe neemt vanaf 6 weken na zijn geboorte de dagelijkse fysiotherapie voor haar rekening (nog steeds!) en heeft de operaties in Kiev betaald. André is de eerste in Oekraïne met deze kwaal die kan lopen en gewoon naar school kan gaan. André blijkt erg pienter te zijn.

Viktoria is geboren met een waterhoofd. Ze wordt opgevoed door haar oma omdat zij en nog 3 kinderen door de moeder is verlaten. Op zich gaat het goed met Viktoria. Om de paar jaar moet ze een operatie ondergaan en onlangs heeft ze haar derde operatie gehad waarbij inwendig een nieuw buisje is geplaatst om het vocht af te voeren naar haar maag. Door de operaties heeft de oma inmiddels een schuld opgebouwd van 600 euro, welke Stichting Oekroe voor haar rekening heeft genomen.

Sandra woont in een klein dorpje bij Berehove. Zij komt uit een gezin van in totaal 3 kinderen. De vader en moeder zijn gescheiden. Er is bij haar in 2009 (zij was toen 16 jaar) lymfklierkanker geconstateerd. In het ziekenhuis in Uzgoroth heeft men haar een chemokuur voorgeschreven. De moeder heeft niet de financiële middelen om dit te betalen. Vanuit het dorp is een kleine bijdrage geleverd en via Stichting Oekroe is tot en met 2014 een bijdrage geleverd om de medicijnen voor haar te betalen.