Veel kinderen in Oekraïne leven in zeer slechte omstandigheden. Mede ten gevolge van de armoede zijn veel ouders aan de drank waardoor gebroken gezinnen eerder regel dan uitzondering zijn. De kinderen zijn hiervan vaak de dupe. Om hier enige verlichting in te brengen is 'Handen Wapperen' regelmatig actief in Oekraïne.

Handen Wapperen verleent sinds 2007 jaarlijks praktische hulp in Oekraïne waarbij wordt samengewerkt met plaatselijke instanties die de helft van de kosten bijdragen. Na een oriëntatiereis in het najaar selecteert de Stichting Oekroe het project c.q. de projecten die het daarop volgende voorjaar in uitvoering worden genomen. Daarbij zijn de relatie van een project met kinderen/jongeren en projectomvang de belangrijkste criteria. Nadat bekend is welk(e) project(en) wordt uitgevoerd is er intensief contact met de Oekraïense partner om e.e.a. voor te bereiden (zoals bouwtekeningen, selectie Oekraïense aannemer, financiering Oekraïens deel, huisvesting Nederlandse vrijwilligers, etc). Inmiddels is zijn door Handen Wapperen enkele kleine weeshuizen gerealiseerd c.q. uitgebreid, een aantal scholen opgeknapt, gebouwen omgebouwd tot crèche en enkele kleine afgelegen klinieken gerenoveerd.

2 t/m 14 mei 2016 is een groep Nederlandse vrijwilligers aan de slag geweest in Oekraine.

Enkele voorbeelden van onze projecten

Project 2010 - 2014

In Koretz (tussen de steden Rivne en Novo Grado) werd in 2010 begonnen met het realiseren van 10 douches in de meisjesafdeling van het internaat van een “ambachtschool”. Er was hier voorheen geen enkele werkende douche. Na ons vertrek heeft de aannemer de klus afgemaakt. De 250 leerlingen in de leeftijd van 13-17 jaar konden zich eindelijk op een redelijke manier douchen! In de daarop volgende jaren is door Handen Wapperen verder gewerkt aan het sanitair en zijn alle 311 ramen vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas.

Project 2011

In 2011 werd een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen en jongeren in Hrytsiv niet ver van Shepetivka opgeknapt.Het centrum bestond nog niet zo lang en heeft een capaciteit van ongeveer 40 kinderen/jongeren die daar 5 dagen van de week een dagdeel voor hun therapie terecht kunnen. Het dak lekte terwijl er nog een aantal andere aanpassingen buiten en binnen nodig waren. Handen Wapperen heeft samen met Oekraieners tijdens de periode 30 mei t/m 10 juni 2011 in Oekraïne aan dit project gewerkt. Het project is door de Oekraieners verder afgemaakt

Project 2007

Tijdens 2007 is de begane grond van een polikliniek in Gulsk omgebouwd tot 2 wooneenheden voor pleegkinderen. Sindsdien wonen hier nu 2 pleeggezinnen met elk 9 - 10 kinderen. De kinderen moesten vanwege dramatische omstandigheden uit huis worden geplaatst.

De pleegouders hebben een christelijke achtergrond. De kinderen die hier nu wonen mogen dan ook een christelijke opvoeding ontvangen. Sinds dit pleeghuis in gebruik is worden de ouders en kinderen regelmatig mede namens de stichting Oekroe bezocht.