Mocht u Stichting Oekroe financieel willen steunen voor één van haar activiteiten, dan kunt u uw gift storten op:

  • Bankrekening “Kampen” NL52RABO 0336855869
  • Bankrekening “Handen Wapperen” NL09RABO 0122274601

Stichting Oekroe is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland, onder nummer 28097322. Stichting Oekroe is bovendien als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) erkend, dus giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u vragen heeft over het doneren voor de activiteiten van Stichting Oekroe, dan kunt u contact opnemen met de organisatie.