sponsoring

  • U kunt een Oekraïens (wees)kind een week of twee weken Kamp Oekraïne cadeau doen en daarmee een heerlijke maar ook vormende vakantie geven. De Stichting Oekroe heeft daarvoor het zogenaamde adoptieplan opgezet. Daartoe download u het bijgevoegd “adoptie formulier”, vult dit in en stuurt u het ingevulde formulier naar het aangeven adres. Na afloop van […]

  • Mocht u Stichting Oekroe financieel willen steunen voor één van haar activiteiten, dan kunt u uw gift storten op: Bankrekening “Kampen” NL52RABO 0336855869 Bankrekening “Handen Wapperen” NL09RABO 0122274601 Stichting Oekroe is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland, onder nummer 28097322. Stichting Oekroe is bovendien als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) erkend, dus giften aan […]

© Stichting Oekroe te Rijnsburg | KvK 28097322 | RSIN 816092746