Naam instelling

Stichting Oekroe

RSIN Fiscaal nummer

8160.92.746

Postadres

Christinalaan 15, 2231 ZP Rijnsburg

Doelstelling

Het verstrekken van materiële en immateriële steun aan minderbedeelde- en sociaal zwakkere kinderen en jongeren in het buitenland in het algemeen en Oost-Europa in het bijzonder;
Het bevorderen en onderhouden van contacten tussen kinderen en jongeren in Nederland en kinderen en jongeren in het buitenland in het algemeen en in Oost-Europa in het bijzonder.

Wat Stichting Oekroe doet

Stichting Oekroe organiseert kinder/jeugdkampen, werkvakanties, Handen Wapperen (opknappen gebouwen t.b.v. jongeren/jeugd) en geeft ondersteuning bij medische, psychische en sociale hulp aan kinderen/jongeren in Oost–Europa.

Hoe Stichting Oekroe aan geld komt

Geld komt binnen door giften van bedrijven, particulieren, kerken en collectes bij bijv. voetbalwedstrijden. Daarnaast zorgen de deelnemers aan de activiteiten van Stichting Oekroe voor gelden. Overigens betalen de Nederlandse deelnemers hun eigen kosten zelf.

Beheer van het vermogen

Het geld van Stichting Oekroe staat op bankrekeningen en wordt door het bestuur van Stichting Oekroe beheerd.

Besteding vermogen

Het vermogen van Stichting Oekroe wordt besteed aan voornoemde activiteiten. Alles na overleg in het bestuur van de Stichting Oekroe.

Namen bestuurders

J. de Mooij, Voorzitter & penningmeester
A. den Butter, secretaris
D.A. van Egmond
J. Verduijn

Beloningsbeleid

Stichting Oekroe draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Door vrijwilligers en door bestuursleden gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. De vrijwilligers kunnen recht laten gelden op de door de Belastingdienst toegestane vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten

Handen wapperen - Project Kinderopvang in Starokonstantiantyniv 2019

Starokonstantiantyniv is een stad in het Oblast Chmelnytsky in westelijk Oekraïne. De stad heeft 31.000 inwoners en ligt in de regio waar St. Oekroe al vele jaren in zowel steden als op het platteland projecten realiseert om de leef en woon omstandigheden van de daar wonende kinderen te verbeteren.

Het gebouw waar de kinderopvang in gehuisvest is, is meer dan 100 jaar oud en was dringend aan een totaal renovatie toe. Het dak was lek, vloeren en kozijnen waren in zeer slechte staat. Tevens waren de installaties zeer verouderd waardoor het binnenklimaat erg slecht was.

Stichting Oekroe is met 11 vrijwilligers (die hun eigen reis en verblijfkosten zelf betaalden) van 13 t/m 24 mei 2019 naar Oekraïne geweest en heeft een belangrijk deel van de werkzaamheden uitgevoerd en mee gefinancierd.
Door deze renovatie is een gezonde en leefbare omgeving ontstaan waardoor deze kinderen zich in een normale omgeving kunnen ontwikkelen en leven. In het gerenoveerde gebouw is plaats voor 110 kinderen.

Kinderkampen Oekraïne 2019

Er zijn dit jaar ook weer 3 kinderkampen gehouden in Oekraïne. In totaal waren er 180 kinderen verdeeld over 3 kamplocaties, te weten: Lavki (bij Mukacevo), Klynovits (ca 10 km vanaf Mukacevo) en Huta (ca 20 km van Uzhgorod). Naast de 16 Nederlandse vrijwilligers, die hun eigen kosten zelf betaalden en voor het sponsorgeld voor de kampen zorgden, waren er per kamp 15 Oekraïense leiding, inclusief 2 tolken. De kampen duurden voor de kinderen 12 dagen en werden tegelijkertijd gehouden. De Nederlandse vrijwilligers vertrokken 5 augustus en keerden 20 augustus terug.

Ondersteuning Medisch

Voor meerdere kinderen en jongeren is een financiële bijdrage gegeven om de medische behandeling te mogelijk te maken.